Opracowania planistyczne
– analizy urbanistyczne
– analizy chłonności terenu
– projekty decyzji o warunkach zabudowy

Opracowania programów funkcjonalnych inwestycji

Projekty zabudowy wielorodzinnej
– pakiety usług

Projekty zabudowy jednorodzinnej
– pakiety usług

Projekty zabudowy usługowej i wielofunkcyjnej
– pakiety usług

Projekty wnętrz
– pakiety usług