Rynarzewska 3

Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Rynarzewskiej i ul. Palacza w Poznaniu

Inwestor: ATANER Sp. z o.o
Powierzchnia użytkowa 9 500 m2
Realizacja: 2009